Çağrı Merkezi
0850 339 99 37
Ülke / Dil Seçimi
Sertifika Düzenlenmesinde, Sonlandırılmasında ve İptalinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

Sertifika Düzenlenmesinde, Sonlandırılmasında ve İptalinde Uygulanacak Usul ve Esaslar


1-Her bir şarj istasyonu için yalnızca bir lisans sahibi tarafından sertifika düzenlenebilir.

2-Şarj hizmetinin sunulmasında asli sorumluluk şarj ağı işletmecisine aittir.

3-Şarj istasyonu işletmecisi, sertifika düzenleyen şarj ağı işletmecisinin gözetimi ve denetiminde şarj hizmeti faaliyetinde bulunmakla yükümlüdür. Şarj istasyonu işletmecisinin, yükümlülüklerine aykırı davranması halinde şarj ağı işletmesi düzenlediği sertifikayı iptal eder.

4-Sertifika sahibinin işlettiği şarj istasyonları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“Kurum”) veya Kurum tarafından yetkilendirilen kurum veya kuruluşlar tarafından denetlenebilir. Sertifika sahibi, yerinde denetim esnasında denetimde bulunanlara her türlü kolaylığı göstermek ve istenilen bilgi ve belgeleri görevlilere eksiksiz olarak vermek ya da göstermekle yükümlüdür.

5-Şarj istasyonu işletmecisinin, sertifikasının geçerliliğini yitirmesi halinde faaliyeti de sonlanır. Bu durumda şarj istasyonu işletmecisi başka bir şarj ağı işletmecisine başvurarak sertifika talebinde bulunabilir.