Çağrı Merkezi
0850 339 99 37
Ülke / Dil Seçimi
Hakkımızda
Kuruluş amacımız, hikayemiz ve vizyonumuz.
Kuruluş amacımız, hikayemiz ve vizyonumuz.
ZES
Zorlu Energy Solutions (ZES) yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek amacıyla yaratılmış Zorlu Enerji markasıdır.

2018 yılı itibariyle faaliyete geçen ZES, şehiriçinde ve şehirlerarası yollarda hayata geçirdiği hızlı şarj istasyonları ile birlikte ülkemizdeki elektrikli araç sahiplerinin yolculuklarını kolaylaştırmayı ve elektrikli araç devrimini hızlandırmayı hedeflemektedir. 

Halka açık noktalarda sunduğu hızlı şarj imkanının yanında, kullanıcılarının talepleri doğrultusunda ev ve işyerlerine de şarj istasyonu kurulumları yapmaktadır. ZES, kısa bir süre içerisinde tüm Türkiye’de şarj istasyonlarını devreye alıp, elektrikli araçları tüm ülkede erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmeyi planlamaktadır.

Hızlı ve ihtiyaçlara göre doğru şekilde cevap verilen ve yönlendirilen kurulum sonrasında; yaygın servis ağı, 7/24 çağrı merkezi desteği ile her an yanınızda hissedebilirsiniz.
Zorlu Enerji Grubu’nun Faaliyet Alanları

Zorlu Enerji, enerji sektörünün farklı alanlarında faaliyet göstermek amacıyla 1993 yılında temeli atılan Zorlu Enerji küresel ölçekte entegre hizmet sunan bir enerji şirketidir.

Zorlu Enerji şirketleri bünyesinde yer alan ve halka açık tek şirketi olan Zorlu Enerji tarafından yürütülen elektrik ve buhar üretimi ile bunların satışı başta olmak üzere elektrik ticareti, elektrik dağıtımı, solar panel satışı ve kurulumu, doğal gaz ticareti ve dağıtımı, santrallerin inşası ve işletim-bakımı, elektrikli araç şarj istasyonları ağı gibi enerji sektörünün farklı alanlardaki faaliyetleri ile bütünleşmiş bir hizmet karması sunuyor.

Zorlu Enerji, yurt içindeki 7 hidroelektrik, 4 jeotermal, 3 doğal gaz ve 3 rüzgar santraliyle 739MW, yurt dışı yatırımlarıyla birlikte toplam 1086 MW’lık kurulu güce sahiptir.

Şirketin yurt içindeki santrallerinin kurulu gücünün yüzde 87’i, toplam kurulu gücünün ise yüzde 64’ı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanıyor.

Zorlu Enerji sektörün farklı alanlarında yirmi beş yıllık tecrübesiyle faaliyet gösteriyor. Faaliyet alanlarındaki mühendislik, tedarik, inşaat, işletme, bakım ve onarım hizmetlerini köklü deneyim ve kurumsal değerlerle tamamlayarak sektördeki oyuncular arasında fark yaratıyor.

Şirket, güneş enerjisinden elektrikli araçlara, şarj ünitelerinden elektrik santrallerine, proje geliştirmeden işletmeye kadar her alanda enerji çözümleri sunduğu çalışmaları aşağıdaki faaliyet alanlarında sürdürüyor:

Elektrik Üretimi
Elektrik Dağıtımı
Elektrik Satışı ve Ticareti
Doğal Gaz Dağıtımı
Doğal Gaz Ticaret
Enerji Santralleri Yapımı
(Mühendislik, Satın Alma, Yapım - EPC)
İşletme ve Bakım
(O&M)
Zorlu Enerji, yüksek kapasiteli üretim gücünü, nitelikli insan kaynağını, dengeli portföyünü, kaynak çeşitliliğini ve yenilikçi çözümler üretme yetkinliği ile sahip olduğu operasyonel gücü küresel enerji dönüşümünün kalıcı ve öncü bir parçası olmak için kullanıyor.
Sürdürülebilirlik Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Yaklaşımı
Zorlu Enerji Grubu yüksek kapasiteli üretim gücü, nitelikli insan kaynağı, dengeli portföyü, kaynak çeşitliliği ve yenilikçi çözümler üretme yetkinliği ile enerjide arz güvenliği ve sürdürülebilirliği destekleyen projelere yatırım yapmaya devam etmektedir.

Zorlu Enerji Grubu; sürdürülebilir enerjiyi, “enerjinin geri dönülmez çevresel tahribatlara yol açmadan, ekolojik dengeyi bozmadan ve kuşaklar arası adalet anlayışına uygun bir şekilde üretimi ve kullanılması” olarak tanımlamaktadır.

Sürdürülebilir enerjiyi sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru olarak değerlendiren Zorlu Enerji, verimli ve güvenli kaynaklara dayalı enerji üretimi politikası temelinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Zorlu Enerji, sürdürülebilirlikle ilgili yöneteceği alanları belirlerken, iklim değişikliği, doğal kaynakların azalması ve enerji arz güvenliği gibi yaşamsal konulara üst düzeyde önem vermektedir. Grubun yatırım odaklarından yenilenebilir enerji, dünyamızın artan enerji ihtiyacını karşılamak için hem enerjide arz güvenliğini, hem de iklim değişikliği ile etkili mücadele için gerekli dönüşümü sağlamak için benzersiz bir fırsat sunmaktadır.

Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali’nde uygulamaya geçirilen proje ile Türkiye’de “Karbon Emisyon Satış Sözleşmesi” imzalayan ilk enerji şirketidir. Türkiye’den Karbon Saydamlık Projesi’ne katılan tek enerji şirketi olan Zorlu Enerji, 2011, 2012 ve 2014 yıllarında CDP kapsamında “Türkiye Karbon Saydamlık Liderliği” ödülünü almayı başardı. Ayrıca, Zorlu Enerji 2013 yılında BİST 100 endeksine dahil olan ve raporlama yapan 4 enerji şirketinden en yüksek performans skorunu alan şirket olmuştur.

Zorlu Enerji’nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ (“Zorlu Rüzgar”) Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali (“Rotor I RES”), 2016’nın ikinci yarısında devreye alınması planlanan Sarıtepe ve Demirciler Rüzgar Enerji Santralleri (“Rotor II RES”) ve Pakistan’daki rüzgar enerjisi santrali “Gold Standard” Sertifikası almıştır.

Yenilenebilir enerji alanında örnek projeler hayata geçiren Zorlu Enerji’nin rüzgar enerjisi projeleri toplumsal ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıları ile karbon piyasasında işlem gören enerji projelerini derecelendiren standartlar arasında en itibarlısı olan bu sertifikaya sahiptir. Böylece santrallerin yılda 100 bin tona yakın CO₂ salınımının önüne geçen projenin çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğe sunduğu katkı teyit edilmiştir.

Küresel ölçekteki en detaylı ve itibarlı sertifika programı olan Gold Standard, yenilenebilir ve temiz enerji projelerinin çevresel ve sosyal etkileri değerlendirilerek verilmektedir. Santraller, gönüllü piyasada şeffaflığı ve kredibiliteyi garanti ederek, yüksek kaliteli karbon kredilerinin oluşturulmasında önemli güvence sağlamıştır.

Sorumlu bir dünya vatandaşı olan Zorlu Enerji, insan hakları, iş yaşamı, çevre ve yolsuzlukla mücadele başlıklı dört ana konuda temel prensipler belirleyerek küreselleşen günümüz dünyasında yerini almıştır. Şirket, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri kapsamında topluma, çevreye ve özellikle çocuklara değer katan çalışmalar sürdürmektedir. Tüm yatırım bölgelerinde yatırım öncesi sosyal ve ekonomik yönden olası etkileri detaylıca analiz ederek risk ve fırsatları belirlemekte olan Zorlu Enerji; faaliyet gösterdiği yörede yerel halka ve çevreye karşı sorumluluklarının bilinciyle bölgeye ve halkına değer katmaya odaklıdır.

Zorlu Enerji Grubu bu yaklaşım çerçevesinde projelerine dair daha inşaat çalışmaları başlamadan önce bölgede geniş katılımlı bilgilendirme toplantısı yapmakta, santral ile ilgili detaylı bilgilendirme ile halkın görüş ve beklentilerini tespit etmektedir. Ayrıca bölgenin sosyo-ekonomik durumunun tespiti için Sosyal Durum Araştırması ve İnsan Gücü Araştırması yapmaktadır.

Grup, sürdürülebilirlikle ilgili yönetilecek etki alanlarını belirlerken, doğal kaynakların korunması ve enerjide arz güvenliği gibi yaşamsal konular kadar toplumsal ve çevresel etki analizine de azami önem vermektedir. Bu kapsamda emisyon ölçüm ve azaltım çalışmalarını etkin olarak sürdüren Grup, sera gazı emisyonlarının ölçülmesi ve raporlanması ilkelerini kapsayan ISO 14064-1 belgesini 2011 yılında almıştır. Ayrıca Grup, 2009 yılında Türkiye’de karbon ayak izini hesaplayan ilk enerji şirketidir. Türkiye’de enerji sektöründe ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlamıştır. Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali’nde uygulamaya geçirilen proje ile Türkiye’de “Karbon Emisyon Satış Sözleşmesi” imzalayan ilk enerji şirketidir.

Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) 2010 yılında katılan Grup, halka açık şirketlerin sera gazı salım miktarlarını ve iklim değişikliğiyle ilgili risk yönetim politikalarını şeffaf bir şekilde duyuran ilk enerji şirketlerinden olmuştur. Zorlu Enerji’nin %100 oranında hissesine sahip olduğu Zorlu Doğal ise 2013 yılında Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project) platformunu kullanarak iklim değişikliği stratejilerini açıklayan şirketler arasında yapılan performans derecelendirmesinde, en yüksek ikinci grup olan B grubunda yer alarak, Türkiye’nin İklim Performans Liderleri Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır.

Zorlu Enerji, CDP Platformu aracılığıyla iklim değişikliği stratejilerini açıklayarak Karbon Saydamlık Liderliği Endeksi’nde (Carbon Disclosure Leadership Index) yer alan şirketler arasında en yüksek puana sahip %10’luk gruptaki 5 şirketten biri olarak 2014’te de ödüle layık görülmüştür.

Zorlu Enerji, Zorlu Jeotermal ve Zorlu Doğal şirketleri tüketilen her mal ve hizmetin üretiminden tüketimine kadar kullanılan su miktarını tanımlayan su ayak izini hesaplatarak onaylatan Türkiye’deki ilk enerji şirketleri olmuştur. Enerji sektöründe Türkiye’nin ilk ISO 14046 Su Ayak izi Belgesini alan Zorlu Enerji Grubu’nun üç şirketi; su yönetimi konusunda ülkemizin öncü çalışmalarından birini gerçekleştirerek doğaya verdikleri değeri bir kez daha bağımsız kurumlarca tescillettirmiş oldu.

Enerji sektöründe ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan Grup, bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerini aktaran raporun üçüncüsünü 2014’te yayınladı. Grubun 2012-2013 dönemi sürdürülebilirlik performansını içeren rapor, dünya çapında kabul edilmiş raporlama standardı kuruluşu Küresel Raporlama Girişimi - Global Reporting Initiative (GRI)’den en şeffaf düzeyi gösteren “A” uygulama seviyesi onayını almıştır. Zorlu Enerji Grubu, Sürdürülebilirlik Kurulu öncülüğünde hazırladığı GRI G4 seviyesindeki 4'üncü Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınlamıştır. Grup 2014-2015 dönemine ait sürdürülebilirlik performansını ve performansın iyileştirilmesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaları şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır.

Çözüm Detayı
Küresel ölçekteki en detaylı ve itibarlı sertifika programı olan Gold Standard, yenilenebilir ve temiz enerji projelerinin çevresel ve sosyal etkileri değerlendirilerek verilmektedir. Santraller, gönüllü piyasada şeffaflığı ve kredibiliteyi garanti ederek, yüksek kaliteli karbon kredilerinin oluşturulmasında önemli güvence sağlamıştır.