Çağrı Merkezi
0850 339 99 37
Ülke / Dil Seçimi
Çerez Politikası

ÇEREZ POLİTİKASI

ZES Dijital Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, web sitelerimiz (“Site”), uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımınasunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışımecralarımızı(anılantüm mecralar birlikte “Platform” olarak anılacaktır) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden (“Çerez”) faydalanmaktayız. İşbu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile AydınlatmaYükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar HakkındaTebliğkapsamındahazırlanmıştır.

Bu teknolojilerin kullanımıbaşta 6698 sayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekildegerçekleştirilmektedir

İşbu Çerez Aydınlatma Politikası ile internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesiaracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesineilişkin olarak, Platform’larınkullanımısırasında toplanan Çerezler’in hangi amaçlarla kullanıldığı ve bu Çerezler’i nasıl kontrol edebileceğinizisizlere açıklamaktadır.

Sitemizde ve uygulamamızdakullandığımız Çerez’leri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarınıdeğiştirebilir veya sitemize ve uygulamamızda yeni Çerez’ler ekleyebiliriz. DolayısıylaişbuÇerez Politikası’nın hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Güncel Çerez Politikası üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Çerez Toplamanın Yöntemi, Hukuki Sebebi ve Kişisel Verilerin Aktarılması

Zorunlu çerezler, talep etmişolduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızıkullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5(2)(c) bendi “Bir sözleşmeninkurulması veya ifasıyladoğrudandoğruya ilgili olmasıkaydıyla,sözleşmenintaraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesininzorunlu olması”kapsamındaişlenmektedir.

Performans ve Analiz Çerezleri: Bu Çerezler sayesinde sitemizi ve uygulamamızı kullanımınızı ve performans analizi yaparak sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu Çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıpçalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5(1) numaralı fıkrası kapsamında açıkrızanızı nalınması suretiyle işlenmektedir.

Reklam ve Pazarlama Çerezleri: İşortaklarımıztarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıylakullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5(1) numaralı fıkrası kapsamında açıkrızanızın alınması suretiyle işlenmektedir

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızalarıalınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerezleri yönet bölümünden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerezler’in kullanımaillişkin yönetimi her zaman Çerezler’i Yönet bölümünden gerçekleştirebilirsiniz.Toplanan kişisel verileriniz işbu Çerez Politikası’nda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlıolarak ve mevzuata uygun şekilde yurt içindeki tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir. Yine açıkrızanızınolması halinde toplanan kişisel verileriniz işbu Çerez Politikası’nda belirtilen amaçlarıngerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarımızaaktarılacaktır.

Sürelerine Göre Çerez Türleri

 1. Oturum Çerezleri; bu Çerezler geçici süreli çerezler olup tarayıcınınkapatılması veya oturumun sonlandırılması ile birlikte yok olan Çerezlerdir.
 2. Kalıcı Çerezler; bu Çerezler sizler silene kadar veya yok olma gününe bağlı olarak tarayıcınızotomatik silene kadar sabit sürücünüzde kalan Çerezler’dir. Kalıcı Çerezler’in yok olma tarihleri çeşitli olsa dahi önceden belirlidir.

Provenansa Göre Çerez Türleri

 1. Birinci Taraf Çerezleri;adından da anlaşılacağı üzere birinci taraf Çerezler’i Platform’larımıztarafındancihazınızayerleştirilen Çerezler’dir. . Birinci taraf çerezler, doğrudankullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL (ornek.com.tr) tarafındanyerleştirilmektedir.
 2. Üçüncü Taraf Çerezleri; bu Çerezler ziyaret ettiğinizPlatform’larımıztarafındandeğil reklam veren veya analitik sistem gerçekleştirilen üçüncü taraflar tarafındancihazınızayerleştirilen Çerezler’dir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafındanyerleştirilmektedir.

Çerezler ve Kullanılma Amaçları

 1. Zorunlu Çerezler:zorunlu Çerezler internet sitemizin ana fonksiyonlarınıngerçekleştirilebilmesiiçin gerekli Çerezler olup, güvenlik, ağ yönetimi ve internet sitemize erişimisağlayan Çerezlerdir. Zorunlu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür) kişisel veri işlemekte,oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmişolduğunuzbir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması)yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.
 2. İşlevsel/Tercih Çerezleri; işlevsellik Çerezler’i olarak da bilinin tercih Çerezler’i internet sitesinin kullanılan dil veya tercih edilen bölge veya otomatik olarak girişisağlayankullanıcıadı ve şifre gibi geçmişteki tercihlerinizin hatırlanmasınısağlayan Çerezler’dir. Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevselkılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizdehatırlanmasınısağlamak) üzere kullanılmaktadır.
 3. Performans/Analitik Çerezleri; Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıklakullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar.
 4. Reklam/Pazarlama Çerezleri; Bu Çerezler kullanıcıların online davranışlarını takip ederek kişiselleştirilmiş reklamlar sunulmasını sağlayan Çerezler’dir. Bu Çerezler, topladığı bu bilgileri diğer reklam veren üçüncü parti kişilerle de paylaşılabilecektir. Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızınyerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

Platform’larımız Kullanılan Çerezler

Zorunlu Çerezler

Belli Çerezler’in kullanımı sitemizin ve uygulamamızındoğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğinsitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerinegeçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

ÇerezAçıklamaTaraf BilgisiSüre
CookieConsen İlgili domain için kullanıcının onay bilgisini saklar. 3.Taraf 1 yıl
test_cookie Kullanıcınıntarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için kullanılır. 3.Taraf 1 gün
_GRECAPTCHA Bu çerez, insanlarla botlarıayırt etmek için kullanılır. Web sitelerinin kullanımıhakkındaraporlar hazırlamak için faydalıdır. 1.Taraf 179 gün
rc::a Bu çerez, insanlarla botlarıayırt etmek için kullanılır. Web sitelerinin kullanımı hakkında raporlar hazırlamak için faydalıdır. 1.Taraf Anlık
rc::b Bu çerez, insanlarla botlarıayırt etmek için kullanılır. 1.Taraf Oturum Süresince
rc::c Bu çerez, insanlarla botlarıayırt etmek için kullanılır. 1.Taraf Oturum Süresince

Performans ve Analiz Çerezleri

Bu Çerezler sayesinde sitemizi ve uygulamamızı kullanımınızı ve performans analizi yaparak sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu Çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz. Performans ve analiz çerezlerinin kullanımına onay vermeniz halinde kişisel verileriniz yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarımızaaktarılacaktır.

ÇerezAçıklamaTaraf BilgisiSüre
_ga Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkinistatistiksel veriler oluşturmak için kullanılır ve tekil bir kimlik kaydeder. 3.Taraf 2 yıl
_gat Google Analytics tarafından talep oranını daraltmak için kullanılır. 3.Taraf 1 gün
_gid Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkinistatistiksel veriler oluşturmak için kullanılır ve tekil bir kimlik kaydeder. 3.Taraf 1 gün
rc::a Bu çerez, insanlarla botlarıayırt etmek için kullanılır. Web sitelerinin kullanımı hakkında raporlar hazırlamak için faydalıdır. 1.Taraf Anlık
rc::b Bu çerez, insanlarla botlarıayırt etmek için kullanılır. 1.Taraf Oturum Süresince
rc::c Bu çerez, insanlarla botlarıayırt etmek için kullanılır. 1.Taraf Oturum Süresince

Pazarlama çerezleri

Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için Çerezler kullanıyoruz.Ayrıcabazıişortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için işbirliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıptıklamadığınızı,eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için Çerezler kullanılabilmektedir. Hedefleme veya reklam çerezlerinin kullanımına onay vermeniz halinde kişisel verileriniz yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarımıza aktarılacaktır.

ÇerezAçıklamaTaraf BilgisiSüre
_fbp Facebook tarafındansağlanan çerezlerdir. Üçüncü taraf reklamcıların gerçek zamanlı teklif vermesi gibi reklam ürünü sunmasındakullanılır. 3.Taraf 3 Ay
IDE Bir reklamınetkinliğini ölçmek ve kullanıcıya hedefli reklamlar sunmak amacıyla; reklamlardan birini gören veya tıklayan web sitesi kullanıcısının eylemlerini kaydetmek ve raporlamak için DoubleClick tarafından kullanılan çerezlerdir. 3.Taraf 1 yıl
pagead/landing [x2] Daha alakalı reklamlar sunmak için ziyaretçi davranışıhakkında veri toplar. Bu, web sitesinin aynı reklamın gösterilme sayısını sınırlamasına da olanak tanır. 3.Taraf Oturum Süresince
ads/ga-audiences Google AdWords tarafından, ziyaretçinin web sitelerindeki çevrimiçi davranışınadayalı olarak müşteriye dönüşme olasılığı yüksek olan ziyaretçilerle yeniden etkileşim kurmak için kullanılır. 3.Taraf Oturum Süresince
pagead/1p-user-list/# Kullanıcının birden fazla web sitesinde belirli ürünlere veya etkinliklere ilgi gösterip göstermediğini izler ve kullanıcının siteler arasındanasılgezindiğini tespit eder. Bu, reklam çabalarının ölçülmesi için kullanılır ve web siteleri arasında yönlendirme ücretlerinin ödenmesini kolaylaştırır. 3.Taraf Oturum Süresince
_gcl_au Google AdSense tarafından, hizmetlerini kullanan web siteleri arasında reklam verimliliğini denemek için kullanılır. 3.Taraf 3 Ay
tr Facebook tarafındansağlanan çerezlerdir. Üçüncü taraf reklamcıların gerçek zamanlı teklif vermesi gibi reklam ürünü sunmasındakullanılır. 3.Taraf Oturum Süresince

Çerezlerin KullanımınıNasıl Kontrol Edebilirim?

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Platform’un çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı Çerezler’in kapatılması halinde Platform’un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğinihatırlatmak isteriz.

Platform’da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdakigibidir:

 • Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek Çerezler’e ilişkintercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânısunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezler’e ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin Çerezler’in kullanılmasını engelleme, Çerez kullanılmadan önce uyarıalmayı tercih etme veya sadece bazı Çerezler’i devre bırakma ya da silme imkanlarıbulunmaktadır.
 • Bu konudaki tercihler kullanılantarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezler’e ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişimsağladığı her bir cihaz özelinde ayrıayrıyapılması gerekebilecektir.
 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezler’i kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafındansağlanankişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
 • arayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.
Adobe Analytics https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Mozilla Firefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-trackingprotection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-websitepreferences&redirectlocale=en-US
Opera https://security.opera.com/en/ https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
Safari: https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenmeamacını ve bunlarınamacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışındakişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmişolmasınarağmen,işlenmesinigerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılanişleminkişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişininkendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararıngiderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınızailişkin taleplerinizi mevzuata Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar HakkındaTebliğ hükümleri uyarınca,yazılı bir şekilde Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No.199 Levent, Şişli/İstanbuladresine yazılı olarak, zesdijital@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Şirketimiz’e daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile info@zes.net adresine iletilmesi halinde en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işleminayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Son güncelleme tarihi: 03.10.2022