ZES ŞARJ İSTASYON AĞI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

- SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE AMACI

İşbu şarj istasyon ağı üyelik sözleşmesi("Sözleşme") şirketimiz Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin("Şirket") web sitesi olan www.zes.net sitesine(“Web Sitesi”) ve bu siteye bağlı mobil uygulama olan ZES’e üyelerin("Üye") giriş yapılabilmesi, Web Sitesi ile bağlı mobil uygulamanın ve Şirket’in sahip olduğu şarj istasyon ağının bu Sözleşme’de ve Web Sitesi’nde belirlenen şart ve koşullar çerçevesinde Üye tarafından elektrikli araçların şarjı için kullanılmasını sağlamak ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme’de, Şirket ve Üye ayrı ayrı“Taraf”, birlikte“Taraflar” olarak anılabilecektir.

- SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE ÜYELİK

İşbu Sözleşme, Üye’nin Web Sitesi ve/veya bu siteye bağlı mobil uygulamada üyelik için ayrılan bölüme gerekli bilgileri girerek ve/veya gerekli adımları tamamlayarak, işbu Sözleşme’yi okuması ve “Sözleşme’yi kabul ediyorum” ibaresini işaretleyerek üye olması ile yürürlüğe girecektir. Üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak gerekmektedir. Üye’nin üyelik için gerekli aşamaları başarıyla tamamlamasını takiben, Şirket Üye’nin üyeliğe engel bir durumu olmadığı takdirde, en kısa sürede şarj istasyon ağının kullanımına ilişkin bir üyelik kartı(“Üyelik Kartı”) oluşturarak Üye’ye temin edecektir.

- HİZMETE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
- HİZMETE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
- ÖDEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER
- Gizlilik ve Kişisel Verilen Korunması

İşbu Sözleşme’nin kabulüyle, Üye’nin üyelik başvurusu sırasında verdiği bilgiler, Şirket tarafından azami özenle korunmaktadır. Web Sitesi ve mobil uygulama ve diğer yöntemlerle elde edilen her türlü bilgi işbu Sözleşme’nin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Üye, Şirket’e ilettiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder. Web Sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden Üye’ye tanımlanan kullanıcı adı ve şifre kişiye özeldir. Üye, bu bilgilerini 3. kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder. Aksi durumda, oluşabilecek zararlardan Üye sorumludur. İşbu üyeliğe ilişkin Sözleşme, gizlilik politikası ve kişilerin verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye Web Sitesi ve mobil uygulama üzerinden erişilebilir.

- SÖZLEŞME’NİN VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
- DELİL SÖZLEŞMESİ

Üye, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler ile ilgili olarak doğabilecek ihtilaflarda, Şirket'in kendi elektronik ve sistem kayıtların ve sistem kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, e-fatura ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Şirket'i ve temsile yetkili kişileri yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE UYGULANACAK HUKUK

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme kapsamında doğan hukuki ilişkilere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili tayin edilmiştir.